Cvičení pro děti

Nabízíme možnost cvičení rodičů s dětmi nebo dětí samostatně bez rodičů

 • Cvičení probíhá pod vedením kvalifikovaných lektorek a pro Vaše miminka a děti je připraveno kvalitní zázemí.
 • S dětmi cvičíme od 3. měsíců do 6 let.
 • Cvičení je vedeno formou kurzu.
 • Jednotlivé lekce a kurzy na sebe navazují, a tak můžete postupně přecházet podle dosaženého věku a stupně vývoje z jednoho kurzu do dalšího.
 • Cvičíme v malých skupinkách.
 • Jedna lekce trvá 45 minut.

Cvičení s kojenci

DUDLÍCI od 3 měsíců 

Cvičení s miminky od 3. měsíců, do doby než lezou

 

 

KNOFLÍCI lezoucí děti

Cvičení pro děti, co začínají lézt, do doby než chodí – cca od 8. měsíce

 

Cvičení s batolaty

MAZLÍCI 1 – 2 roky

Cvičení pro děti, co začínají chodit nebo chodí, ale jejich chůze ještě není koordinovaná

 

ŠPUNTÍCI 2 – 3 roky

Cvičení pro děti, co samostatně a koordinovaně chodí

 

Předškoláci

ULIČNÍCI 3 – 5 let

Cvičení pro děti, co vydrží samy bez rodiče

Cvičení s kojenci

První rok života dítěte je velmi důležitý vzhledem ke správnému psychomotorickému vývoji v dalších letech a prevenci budoucích možných problémů s pohybovým aparátem ve školním věku a dospělosti.

Na našich lekcích kojeneckého cvičení se seznámíte s aktivitami, které vhodným způsobem stimulují a podporují vývoj děťátka. Cvičení zajišťuje dítěti nové podněty (ze svalových receptorů, smyslů a změn poloh těla), které příznivě působí na jeho psychomotorický vývoj. Pravidelným cvičením se zvyšuje také sociální stabilita děťátka.

Kdo vede lekce cvičení s kojenci

S miminky cvičí kvalifikované lektorky, které se specializují na pohybový vývoj dětí.

Co si z kojeneckého cvičení odnesete

 • Ukážeme Vám aktivity, které správný vývoj pohybového aparátu miminka podporují.
 • Naučíte se se svým miminkem správně manipulovat, aby se s Vámi cítilo bezpečně a zároveň si i při přenášení
  a zvedání procvičovalo ty správné svaly.
 • Starším dětem ve skupince Knoflíci dopřejeme měkké překážkové dráhy pro lezení, které je tak důležité pro následný stoj a chůzi.
 • Získáte odborné informace o aktivitách, které narušují pohybový vývoj dítěte, jako jsou vertikální polohy (chování, posazování dětí, chodítka, nadužívání lehátek), ale také absence polohy na bříšku.

S sebou potřebujete

 • Jednorázovou papírovou plenu nebo látkovou plenu pod miminko.
 • Hračku (chrastítko) pro miminko.
 • Vhodné oblečení pro miminko (body, tepláčky nebo punčošky).
 • Vhodné oblečení pro maminku (jako na cvičení).

Dudlíci – cvičení s miminky od 3. měsíců do doby než lezou

Děti v tomto období prochází tzv. 1. vzpřímením (“pasení koníčku”), v této poloze je motivujeme cvičením a hříčkami
k dalšímu získávání rovnováhy. V lekcích zařazujeme cvičení na balančních pomůckách (gymbally, overbally, balanční čočky, aj.), které již zvládnuté polohy ztěžují svou nestabilitou, zlepšují rovnovážné reakce a svalovou souhru.
Do lekcí zařazujeme také další aktivity, jejichž cílem je zvýšený přísun podnětů do nervového systému. Veškeré cvičení probíhá hravou, pro dítě zajímavou formou, a je doprovázeno básničkami a písničkami. V lekcích se maminky dozví informace o správné manipulaci s miminky, psychomotorickém vývoji dětí a získají inspiraci pro domácí aktivity s miminkem.

Knoflíci – lezoucí děti od cca 8. měsíce do doby než začnou chodit

V tomto období existuje velká variabilita pohybů, co které dítě upřednostňuje, v jakém pořadí provádí, jak dlouho
u kterého pohybu setrvává. Děti v tomto období potřebují poznávat svět. Aktivitami je k tomu motivujeme. Důležitými mezníky pro toto období jsou klek, lezení, rozvoj jemné motoriky, sed a stoj. V lekcích se zaměřujeme i nadále na správnou manipulaci s dítětem, orientujeme se na nácvik vedoucí k ukotvení správných stereotypů jednotlivých dovedností dítěte. Hojně využíváme všechny velikosti míčů, v období lezení používáme nejrůznější překážkové dráhy, učíme se říkanky a za doprovodu hudebních nástrojů společně zpíváme.

Cvičení s batolaty

Ke správnému vývoji dětí je nutné velké množství podnětů (ze svalů, smyslů, změn poloh těla).

Dostatek příležitostí k pohybovým aktivitám a novým zkušenostem příznivě působí na psychomotorický vývoj dětí a zvyšuje také sociální stabilitu. Děti těší společné činnosti s maminkou či tatínkem a postupně se začínají zajímat o vrstevníky. Ideální aktivitou je cvičení rodičů s dětmi.

Kdo vede lekce cvičení s dětmi

S dětmi cvičí kvalifikované lektorky, které se specializují na pohybový vývoj dětí.

S sebou potřebujete

 • Vhodné oblečení pro dítě (tepláčky, tričko).
 • Vhodné oblečení pro maminku (jako na cvičení).
 • Cvičíme bez bot.

Mazlíci – cvičení pro děti od 1 do 2 let, co začínají chodit nebo již chodí

Cvičení zaměřujeme na nácvik stability stoje, rovnováhy, zvedání ze země do stoje v prostoru, stále se procvičuje lezení, objevování prostoru a vlastních možností (prolézačky, žebříky, překážkové dráhy). Využíváme velké množství vhodných pomůcek – motivují děti k pohybu, rozvíjejí jemnou motoriku, vnímání barev a tvarů. Podporujeme rozvoj řeči, vnímání rytmu – cvičení doprovází básničky a písničky. Děti si jich mnoho zapamatují a cvičení v jejich rytmu je baví. Snažíme se o citlivý přístup a bezpečí – vždy vybíráme takové činnosti, které děti zvládnou, aby měly pocit úspěchu.

Špuntíci – děti od 2 do 3 let, co již koordinovaně samy chodí

V tomto období je cvičení pro děti hrou a zábavou a v tomto duchu jsou vedeny i lekce. Cílem je utvoření pozitivního vztahu dítěte k pohybu, správný psychomotorický rozvoj, utužení sociálních vazeb a vznik prvního kamarádství, kooperace s ostatními dětmi a v neposlední řadě i upevňování vazeb matka-dítě. Využíváme balanční pomůcky, překážkové dráhy, tanec a další vhodné cvičební prvky. Lekce je vedena za pomoci říkadel, písniček a básniček, které děti rozvíjí i ve slovní zásobě. Díky spolupráci a zapojení maminek je dítě vedeno k celistvému a správnému psychomotorickému vývoji.

Cvičení s předškoláky

Ideální období pro zapojení dítěte do zájmově zaměřené pohybové činnosti – výrazně se rozvíjí pohybová aktivita, dítě se osamostatňuje, učí se spolupracovat, hledá si kamarády.

A já sám, vždycky sám 🙂. Jedná se o naše 1. cvičení, na kterém si děti zacvičí bez rodičů.

Kdo vede lekce cvičení s dětmi

S dětmi cvičí kvalifikované lektorky, které se specializují na pohybový vývoj dětí.

S sebou potřebujete

 • Vhodné oblečení pro dítě (tepláky, tričko).
 • Cvičíme naboso nebo v čisté sálové obuvi.
 • Lahev s pitím.

Uličníci – pro děti od 3 do 5/6 let, co vydrží na lekci samy bez rodičů

„Pohyb je prostředkem seznamování se s prostředím, prvním učením, jak ovládnout své tělo, jak si poradit se svým okolím a tím nabýt potřebné zkušenosti. Pohyb je prostředkem jak vyjádřit sebe sama a komunikovat s ostatními. Je také prostředkem získávání sebevědomí, hodnocení sebe samého, vzájemného srovnávání a pomáhání si, soupeření a spolupráce.“ (Dvořáková H.)

A v tomto duchu jsou vedeny tyto lekce s dětmi.

Společně s dětmi a pravidelným pohybem předcházíme vzniku vadného držení těla, jednostrannému zatížení těla, vzniku civilizačních chorob, které je v tomto věku časté.

Děti cvičí samy bez rodičů, učí se samostatnosti, spolupráci s ostatními dětmi a lektorem, respektu, disciplíně.

Cvičení je zaměřeno na posílení jednotlivých přirozených pohybů, jako je chůze, běh, skok a doskok, správný hod aj.

K tomu využíváme nejrůznější pomůcky, opičí dráhy, a další. Celé cvičení je vedeno pomocí pohybových herních cviků na správné držení těla, je doprovázeno tancem, říkankami, písničkami a pohádkami.

Na vše dohlíží maňásková kamarádka a uličnice Lucinka.

Cvičení pomůže dětem zvládnout nadbytečnou energii, pohybový neklid a zvýšit schopnost pozornosti.