Kompenzační cvičení
pro děti a mládež

JUPÍ, děti chodí ZPŘÍMA!

Fotbal

Florbal

Hokej

Kompenzační cvičení pro děti a mládež 7 - 12 let

Cílem tohoto specializovaného cvičení je předcházení vzniku vadného držení těla, jednostranného zatížení těla, vzniku civilizačních chorob a nejrůznějších zdravotních neduhů (bolest hlavy, zad apod.). Právě u dětí a mládeže se následky např. jednostraného přetížení pohybového aparátu (sport, těžká břemena, sezení ve škole apod.) mohou projevit bolestmi hlavy, zad, zhoršením koncentrace ve škole nebo i snížením sportovního výkonu, mnohdy i předčasným ukončením sportovní kariéry.

V rámci našeho cvičení dbáme na to, aby dítě cvičilo v ideálním nastavení kloubů a páteře a na zapojení hlubokého stabilizačního systému páteře do jednotlivých pohybů. Tím se optimalizuje distribuce vnitřních sil působících na páteř a klouby a vzniklý pohyb se stane i při vysoké sportovní zátěži šetrný vůči tělu.

Cvičení je doplněno o protahovací a koordinační prvky vždy podle individuálních potřeb a dovedností dítěte.

Při lekcích individuálně vedeného cvičení vycházíme z konceptu metody Pilates, která zlepšuje funkci svalové kontroly, flexibilitu těla, sílu a dýchání.

Nabízíme i tyto formy spolupráce:

  1. Součást tréninkových jednotek
    • Zařazení cvičení po tréninku.
    • Délka 30 min.
    • Četnost na základě dohody
  1. Jednorázové akce (soustředění, kemp, tábor, škola v přírodě, apod.)
    • Intenzita a četnost na základě dohody.

 

V případě zájmu nabízíme stejné formy spolupráce i pro dospělé osoby (trenéry, učitele, apod.).

Je možné dohodnout ukázkovou lekci.

 

Více informací a dotazy na: deti@upcentrum.cz nebo tel.: 731 211 416